Afspraak en tarieven

Behandeltijd
De behandeling door de diëtist bestaat uit méér dan alleen het gesprek met u in de behandelkamer. De diëtist voert bijvoorbeeld ook berekeningen uit, stelt een op maat gesneden voedingsadvies op en heeft mondeling en/of schriftelijk contact met uw arts. Die indirecte tijd maakt deel uit van de behandeltijd, ongeacht of u daar zelf bij aanwezig bent.

Afspraak afzeggen
Wanneer u een afspraak met de diëtist niet kunt nakomen, dient u dit minimaal 24 uur tevoren mee te delen. Indien u dit nalaat, worden de kosten van het consult bij u in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Er zijn twee manieren om een afspraak te maken bij een diëtist:

  • Via doorverwijzing door een (sport)arts of tandarts.
  • Rechtstreeks

Doorverwijzing

De vergoeding voor dieetbegeleiding zit in het basispakket van uw zorgverzekeraar. S&VA heeft met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Houd wel rekening met uw eigen risico!

Rechtstreeks
U kunt uiteraard ook op eigen initiatief een afspraak met de diëtist maken, bijvoorbeeld als u geen directe medische aanleiding heeft, maar wel wil weten hoe u voeding het beste kunt inpassen in een gezonde leefstijl of bij uw type sport.

 

Tarieven voor niet gecontracteerde zorg

Consult Kosten
Intake (45 minuten) en opstellen advies (45 minuten) € 105.00
Vervolgconsult lang (30 minuten) € 35.00
Vervolgconsult kort (15 minuten) € 17.50
Sportvoedingsadvies (intake, berekening en voedingsadvies en twee vervolgconsulten) €175,00
Toeslag huizbezoek €27,50
No show €17.50 per gereserveerd kwartier

 

Voor het maken van een afspraak kunt u het contactformulier invullen, bellen of mailen naar:

Mailadres: info@sportvoedingsadviesbureau.nl 

Telefoonnummer: 06-51544623.